halloween

andrzejki

mikołajki

święta

sylwester

karnawał

Uwaga! Od 01.10.2017r. wypożyczenia znajduje się przy ul. Duńskiej 25
Zapraszamy też do zapoznania się z podstawowym profilem naszej firmy
www.stylizacja.eu

Cennik & Regulamin

dla dzieciod 30 złza 2 doby

dla dorosłychod 55 złza 2 doby

  1. Wypożyczalnia prowadzi odpłatne wypożyczanie strojów posiadanych na stanie. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość dopasowania/małej przeróbki stroju.
  2. Strój zostanie wypożyczony w momencie sporządzenia i podpisania przez strony stosownej umowy oraz po wpłaceniu kaucji w wysokości 50zł (strój dla dziecka) i 100zł (strój dla dorosłego).
  3. Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju dla dzieci w wysokości od 30zł, dla dorosłych od 55 zł.
  4. Usługa wypożyczenia trwa od chwili wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do wypożyczalni.
  5. Wypożyczony strój winien być zwrócony w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim został wypożyczony.
  6. Strój wypożyczany jest standardowo wypożyczenia na dwie doby. Doba liczona jest od momentu wypożyczenia do godz.18 dnia następnego. Sobota wraz z niedzielą są traktowane jako 1 doba. W przypadku, gdy po dniu wypożyczenia jest dzień(dni) ustawowo wolny(e) od pracy, doba upływa w następnym dniu po dniu(dniach) ustawowo wolnym(ch) od pracy o godz. 18.
  7. Za dodatkową opłatą (kwota uzależniona od liczby dni wypożyczenia) można wypożyczyć strój na dłużej niż dwie doby.
  8. W przypadku niezwrócenia stroju w uzgodnionym terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę w wysokości 15 zł (dziecięcy) i 25 zł (dla dorosłych) za każdą rozpoczętą dobę .
  9. Osoba wypożyczająca strój ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego stan oraz sposób użytkowania do chwili zwrotu stroju pracownikowi wypożyczalni.
  10. W przypadku niedokonana zwrotu stroju bądź jego zniszczenie czy też uszkodzenia, osoba wypożyczająca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakupu nowego stroju lub poniesienia kosztów jego naprawy.
+48 91 818 03 80
+48 510 060 656
pn-pt: 10.00-18.00
Stroje Karnawałowe, ul. Duńska 25, 71-795 Szczecin
NIP: 8512682811, REGON: 320270861